Arya Samaj Dhaulpur

(Arya Samaj Temple)

:
Arya Samaj Dhaulpur
 
Dhaulpur,  Rajasthan,  India
:
328001

:
Hindi

Office Bearers

Dr. Lajpati Sharma
President (प्रधान)
Sh. Raju Bhagat Ji
Secretary (मंत्री)
Sh. Chandr Mohan Paigoriya
Treasurer (कोषाध्यक्ष)
Na
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)
Na
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)
Na
Vice President (उपप्रधान)
Na
Joint Secretary (उपमंत्री)