Arya Samaj Krishna Nagar
(Arya Samaj Temple)
East Delhi, Delhi, India
09-Jul-2018


Sh Yashpal Sharma
President (प्रधान)

Sh Raj Kumar Sharma
Secretary (मंत्री)

Sh Vijay Bajaj
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

Sh Vimal Pandey
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

Sh Harbans Lal
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

Sh Manohar Choudhary
Vice President (उपप्रधान)

Sh Harish Khurana
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Yashpal Sharma
President (प्रधान)

Sh Vijay Bhatia
Secretary (मंत्री)

Sh Vijay Bajaj
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

Sh Vimal Pandey
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

Sh Vivek Ahuja
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

Sh Manohar Choudhary
Vice President (उपप्रधान)

Sh Rajesh Kalra
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Vijay Bhatia
President (प्रधान)

Sh Raj Kumar Sharma
Secretary (मंत्री)

Sh Vijay Bajaj
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

N/a
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

N/a
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

Sh Jagdish Malhotra
Vice President (उपप्रधान)

N/a
Joint Secretary (उपमंत्री)

Arya Samaj Govindpuri
(Arya Samaj Temple)
South Delhi, Delhi, India
08-Jul-2018


Sh Som Dev Malhotra
President (प्रधान)

Sh Suresh Chandra Gupta
Secretary (मंत्री)

Sh Satyendra Mishra
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Som Dev Malhotra
President (प्रधान)

Sh Suresh Chandra Gupta
Secretary (मंत्री)

Sh Satyendra Mishra
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Som Dev Malhotra
President (प्रधान)

Sh Suresh Chandra Gupta
Secretary (मंत्री)

Sh Satyendra Mishra
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Som Dev Malhotra
President (प्रधान)

Sh Suresh Chandra Gupta
Secretary (मंत्री)

Sh Satyendra Mishra
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

Sh Lal Singh Verma
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

Sh Karmvir Singh
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

Sh Prem Chand Gupta
Vice President (उपप्रधान)

Sh Gopal Ahuja
Joint Secretary (उपमंत्री)

Arya Samaj Hari Nagar
(Arya Samaj Temple)
New Delhi, Delhi, India
01-Jul-2018


Smt. Rajeshwari Arya
President (प्रधान)

Sh Pal Arya
Secretary (मंत्री)

Sh Hridesh Sharma
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Smt. Rajeshwari Arya
President (प्रधान)

Sh Pal Arya
Secretary (मंत्री)

Sh Hridesh Sharma
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Rajeshwari Arya
President (प्रधान)

Shripal Arya
Secretary (मंत्री)

Hardesh Sharma
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

na
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

N/a
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

N/a
Vice President (उपप्रधान)

N/a
Joint Secretary (उपमंत्री)

Arya Samaj Gorakhpur
(Arya Pratinidhi Sabha)
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
28-Jun-2018


Sh. Prakash Chand Soni
President (परधान)

Sh. Anoop Gayakwad
Secretary (मंतरी)

Sh. Vedamrat Gari
Treasurer (कोषाधयकष)

NA
Librarian (पसतकाधयकष)

NA
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

Arya Samaj Dayanand Vihar
(Arya Samaj Temple)
Central Delhi, Delhi, India
25-Jun-2018


Smt. Santosh Miglani
President (प्रधान)

Dr. Ish Narang
Secretary (मंत्री)

Smt. Dr. Asha Mehta
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Subhash Batra
President (प्रधान)

Sh Ish Narang
Secretary (मंत्री)

Smt. Dr. Asha Mehta
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

Smt. Seema Arya
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

Sh Mahender Malik
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

Smt. Sushil Arya
Vice President (उपप्रधान)

Sh Kapil Bhalla
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh. Shiv Dayal Arya
President (प्रधान)

Ish Narang
Secretary (मंत्री)

Dr. Asha Mehta
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

Smt. Santosh Miglani
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

Sh. Rajiv Wadhawa
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

Sh. Subhash Batra
Vice President (उपप्रधान)

Dr. Ved Prakash Garg
Joint Secretary (उपमंत्री)

Arya Samaj Raj Nagar-2
(Arya Samaj Temple)
New Delhi, Delhi, India
23-Jun-2018


Sh. Bhagat Singh Rathi
President (प्रधान)

Sh. Hansh Raj Arya
Secretary (मंत्री)

Sh. Brahm Prakash Arya
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Kramvir Singh Arya
President (प्रधान)

Sh Ratan Singh Arya
Secretary (मंत्री)

Sh Bhagat Singh Rathi
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

Sh Premkanth Batra
Vice President (उपप्रधान)

Sh Dhrampal Arya
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh. Karmbir Singh Arya
President (प्रधान)

Sh. Ratan Arya
Secretary (मंत्री)

Sh. Bhagat Singh Rathi
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

N/a
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

N/a
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

N/a
Vice President (उपप्रधान)

Dharmendra Arya
President (प्रधान)

Ratan Arya
Secretary (मंत्री)

Krambir Arya
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

N/a
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

N/a
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

N/a
Vice President (उपप्रधान)

N/a
Joint Secretary (उपमंत्री)

Arya Samaj Molarband Extension
(Arya Samaj Temple)
Delhi, India
21-Jun-2018


Sh Shiv Kumar Bhardvaj
President (प्रधान)

Sh Gajender Singh Chauhan
Secretary (मंत्री)

Sh Ranjeet Singh Rawat
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Rishipal Arya
President (प्रधान)

Sh Gajender Singh Chauhan
Secretary (मंत्री)

Sh Ranjeet Singh Rawat
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Shri Shyam Singh Yadav
President (प्रधान)

Shri Gajendra Singh Chauhan
Secretary (मंत्री)

Shri Ranjeet Singh Rawat
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

N/a
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

N/a
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

N/a
Vice President (उपप्रधान)

N/a
Joint Secretary (उपमंत्री)

Arya Samaj Amar Colony
(Arya Samaj Temple)
South Delhi, Delhi, India
18-Jun-2018


Shri Jitendra Kumar Davar
President (प्रधान)

Shri Om Prakash Chhabra
Secretary (मंत्री)

Shri Subhash Chandr Arya
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Arya Samaj SujanGarh
(Arya Samaj Temple)
Charu, Rajasthan, India
17-Jun-2018


Sh. Jagdeesh Prashad Arya Ji
President (प्रधान)

Sh. Ravindre Arya Ji
Secretary (मंत्री)

Sh. Suganchand Arya Ji
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Arya Samaj Sunder Vihar
(Arya Samaj Temple)
West Delhi, Delhi, India
17-Jun-2018


Sh Kamar Bhan Kshetrapal
President (प्रधान)

Sh Amarnath Batra
Secretary (मंत्री)

Sh Prahalad Singh
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

NA
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Kanwar Bhan Kshetrapal
President (प्रधान)

Sh Amarnath Batra
Secretary (मंत्री)

Sh Prahalad Singh
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

Sh Sanjeev Arya
Joint Secretary (उपमंत्री)

Sh Kanwar Bhan Kshetrpal
President (प्रधान)

Sh Amarnath Batra
Secretary (मंत्री)

Sh Prahalad Singh
Treasurer (कोषाध्यक्ष)

NA
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)

NA
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)

NA
Vice President (उपप्रधान)

na
Joint Secretary (उपमंत्री)