Huge Vrishti Yajna

20-Jul-2014 to 26-Jul-2014
07:30 am Onwards

:
Panini Nagar Pujla,
 
Jodhpur-342304
India
 
:
9461288444
BROCHURE
PROGRAMME
20 Jul 2014
07:30 am
Adhyatmik Satsang And 15 Annual Function

Adhyatmik Satsang And 15 Annual Function

21 Jul 2014
07:30 am
Adhyatmik Satsang And 15 Annual Function

Adhyatmik Satsang And 15 Annual Function

22 Jul 2014
07:30 am
Adhyatmik Satsang And 15 Annual Function

Adhyatmik Satsang And 15 Annual Function

23 Jul 2014
08:00 pm
Vrishti Yajna And Adhyatmik Bhajan, Pravachan

Vrishti Yajna And Adhyatmik Bhajan, Pravachan

24 Jul 2014
08:00 pm
Vrishti Yajna And Adhyatmik Bhajan, Pravachan

Vrishti Yajna And Adhyatmik Bhajan, Pravachan

25 Jul 2014
08:00 pm
Vrishti Yajna And Adhyatmik Bhajan, Pravachan

Vrishti Yajna And Adhyatmik Bhajan, Pravachan

26 Jul 2014
08:00 am
Vrishti Yajna Purnaahuti

Vrishti Yajna Purnaahuti

09:30 am
Bhajan And Pravachan , Risi Langar

Bhajan And Pravachan , Risi Langar90th Swami Shraddhanand Balidan Diwas

Character and Youth Awareness Camp