53rd Shravni Parv

15-Sep-2018 to 16-Sep-2018
06:45 am Onwards

:
Shivajee Park, Shahadra
 
-110032
India
 
:
Arya Rampal Ji
:
9873907051
BROCHURE
PROGRAMME
15 Sep 2018
06:45 am
Sandhya And Yagya

Sandhya And Yagya

07:45 am
Bhajan

Bhajan by Mrs. Amrita Arya

08:15 am
Pravachan

Pravachan by Acharya Dr. Shivpoojan Vedalankar.

05:30 pm
Sandhya And Yagya

Sandhya And Yagya

07:00 pm
Bhajan

Bhajan by Mrs. Amrita Arya .

08:00 pm
Pravachan

Pravachan by Acharya Dr. Shivpoojan Vedalankar

16 Sep 2018
07:30 am
Sandhya And Purnahuti

Sandhya And Purnahuti

09:30 am
Pratrash

PratrashAnniversary Closing Ceremony