Arya Samaj Tri Nagar

(Arya Samaj Temple)

:
Arya Samaj Tri Nagar Delhi-35
 
Delhi,  India
:

:
Hindi

Office Bearers

Shri Ramnaryan Mittal Arya
President (प्रधान)
Shri Radhey Shyam Arya
Secretary (मंत्री)
Shri Pradeep Arya
Treasurer (कोषाध्यक्ष)
Na
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)
Shri Rajiv Goyal Arya
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)
na
Vice President (उपप्रधान)
na
Joint Secretary (उपमंत्री)