Arya Kendriya Sabha Faridabad

(Arya Kendriya Sabha)

AKS


:
Arya Samaj Hanuman Nagar, Gali No. 11, Nahar Paar, Greater Faridabad
 
Faridabad,  Haryana,  India
:
121002

:
9213771515

:

:
Hindi

Office Bearers

Dr Gajraj Singh Arya
President (परधान)
Phone : 9213771515
Email : gsarya.school@gmail.com
Ashok Shastri
Secretary (मंतरी)
Ram Chand Goyal
Treasurer (कोषाधयकष)