Arya Samaj Greater Kailash Part 2

(Arya Samaj Temple)

:
Arya Samaj Greater Kailash Part 2, New Delhi
 
New Delhi,  Delhi,  India
:
110048

:
Hindi

Office Bearers

Sh Sahdev Nangia
President (परधान)
Sh S K Kohli
Secretary (मंतरी)
Sh R N Saluja
Treasurer (कोषाधयकष)
na
Librarian (पसतकाधयकष)
na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)
na
Vice President (उपपरधान)
na
Joint Secretary (उपमंतरी)

Past Events

Ved Katha Evam Bhakti Sangeet
08-Aug-2016 To 13-Aug-2016
Meditation Yoga Camp
20-Jun-2016 To 25-Jun-2016
more