Arya Samaj Mahavir Nagar

(Arya Samaj Temple)

:
Bhopal
 
Bhopal,  Madhya Pradesh,  India
:
462016

:
Hindi

Office Bearers

Shri Kanhaiya Lal Mishr
President (प्रधान)
Shri Ishwar Rao
Secretary (मंत्री)
Shri Radhey Shyam Sexena
Treasurer (कोषाध्यक्ष)
Shri Chandra Das
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)
Shri Sammer Sharma
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)
Smt. Tapeshwari Sharma
Vice President (उपप्रधान)
Smt. Rajneesh Panwar
Joint Secretary (उपमंत्री)

News

101 Kundhiya yaj
17-Nov-2019

Past Events

101 Kundhiya yaj
15-Nov-2019 To 17-Nov-2019

Obituary

Smt.Chandrakanta
14-Mar-2017