Arya Samaj Nangal Raya

(Arya Samaj Temple)

:
Near WZ-1030, Arya Samaj Marg, Nangal Raya
 
New Delhi,  Delhi,  India
:
110046

:
9650897544

:

:
Hindi

Click here to large view

Office Bearers

Dr. Jaidev Verma
President (परधान)
Sh Bhagwan Das
Secretary (मंतरी)
Phone : 9213494923
Sh Pratipal Singh
Treasurer (कोषाधयकष)
Phone : 9810035394
Sh Sanjay Kumar
Librarian (पसतकाधयकष)
Phone : 9971678018
Sh Vivek Katariya
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)
Phone : 9268715701
Sh Dev Dutt Sharma
Vice President (उपपरधान)
Phone : 011-28112079
Sh Vijay Kumar
Joint Secretary (उपमंतरी)

Past Events

Ved Prachar
02-Jun-2017 To 04-Jun-2017
Ved Prachar
03-Jun-2016 To 05-Jun-2016
more

Obituary

Smt. Lilawanti
07-Apr-2017
Smt. Kamla Devi
13-Jun-2016