Up-Pratinidhi Sabha Prayag

(Arya Pratinidhi Sabha)

:
Arya Samaj, Krishna Nagar, KeerGanj, Allahabad
 
Allahabad,  Uttar Pradesh,  India
:

:
Hindi

Office Bearers

Na
President (परधान)
Na
Secretary (मंतरी)
Na
Treasurer (कोषाधयकष)
Na
Librarian (पसतकाधयकष)
Na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)

Past Events

Kumbh Mela
15-Jan-2019 To 04-Mar-2019
more