Arya Samaj Sagarpur

(Arya Samaj Temple)

:
arya samaj sagarpur, new delhi
 
New Delhi,  Delhi,  India
:
110046

:
9953616661

:

:
Hindi

Office Bearers

Shri Sukhbir Singh Arya
President (परधान)
Shri Mandhata Singh Arya
Secretary (मंतरी)
Phone : 9911697901
Shri Brahm Prakash Arya
Treasurer (कोषाधयकष)
Phone : 9210742156
na
Librarian (पसतकाधयकष)
na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)
na
Vice President (उपपरधान)
na
Joint Secretary (उपमंतरी)

News

Sangeetmay Ved Katha
15-Sep-2017
Ved Katha
26-Feb-2017
more

Past Events

Sangeetmay Ved Katha
11-Sep-2017 To 15-Sep-2017
37th Annual Function
14-Apr-2017 To 16-Apr-2017
more

Obituary

Sh Premvati
21-Oct-2016