Arya Samaj Shakur Basti

(Arya Samaj Temple)

:
P.No.110 Guru Hari Kirshan Marg, Raja Park Chowk
 
North Delhi,  Delhi,  India
:
110034

:
9871294114

:

:
Hindi

Click here to large view

Office Bearers

Sh Raj Kumar Sharma
President (परधान)
Sh Manohar lal Taluja
Secretary (मंतरी)
Smt. Rekha Sharma
Treasurer (कोषाधयकष)
na
Librarian (पसतकाधयकष)
na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)
na
Vice President (उपपरधान)
na
Joint Secretary (उपमंतरी)