Stri Arya Samaj Mansarovar

(Stri Arya Samaj)

:
44/164, Rajat Path, Mansarovar, Jaipur
 
Jaipur,  Rajasthan,  India
:
302020

:
8233809139

:

:
Hindi

Office Bearers

Arjun Dev Kalda
President (परधाना)
Phone : 9414827110
na
Secretary (मंतराणी)
na
Treasurer (कोषाधयकषा)

News

24th Foundation Day
14-Oct-2018
19th Foundation Day
06-Oct-2013

Past Events

24th Foundation Day
11-Oct-2018 To 14-Oct-2018
19th Foundation Day
03-Oct-2013 To 06-Oct-2013