Arya Samaj Vivek Vihar

(Arya Samaj Temple)

:
Vivek Vihar, Delhi
 
New Delhi,  Delhi,  India
:
110095

:
011-22152320

:

:
Hindi

Click here to large view

Office Bearers

Smt. Usha Kiran Arya
President (प्रधान)
Shri Piyush Sharma
Secretary (मंत्री)
Shri Shiv Kumar Aggarwal
Treasurer (कोषाध्यक्ष)
na
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)
na
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)
na
Vice President (उपप्रधान)
na
Joint Secretary (उपमंत्री)

News

46th Annual Function
16-Apr-2017

Past Events

48th grand anniversary
17-Apr-2019 To 21-Apr-2019
47th Bhavya Varshikotsav
18-Apr-2018 To 22-Apr-2018
more

Obituary

Smt. Usha Agarwal
26-Apr-2018