Advanced Search  ListGrid

Duddala Laxmi Narasaiah

Death Day:10-Dec-2021

Hyderabad, Telangana, India


Ramkishore Vijay

Death Day:07-Nov-2021

South Delhi, Delhi, India


Arya Samaj Pankha Road Janakpuri

Yashoda Devi

Death Day:22-Aug-2021

Mathura, Uttar Pradesh, India


Shyam Narayan

Death Day:10-Aug-2021

Mirzapur, Uttar Pradesh, India


Pragyan Muni

Death Day:06-Aug-2021

Karnal, Haryana, India


Satya Tayal

Death Day:12-Jul-2021

New Delhi, Delhi, India


Rajkumari Saluja

Death Day:04-Jul-2021

South Delhi, Delhi, India


Acharya Bhavabhuti

Death Day:28-Jun-2021

Central Delhi, Delhi, India


Anand Prakash Arya

Death Day:09-Jun-2021

Bikaner, Rajasthan, India


Mahesh Shama

Death Day:09-Jun-2021

New Delhi, Delhi, India


Dr. Vishwamitra Arya

Death Day:09-Jun-2021

Agra, Uttar Pradesh, India


Aniruh Jagannath

Death Day:03-Jun-2021

Mauritius


Ramanand Arya

Death Day:26-May-2021

Bareli, Uttar Pradesh, India


Poonam Arya

Death Day:21-May-2021

North Delhi, Delhi, India


Bhagwan Singh

Death Day:21-May-2021

Rohtak, Haryana, India


Kastur Singh Arya

Death Day:21-May-2021

Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India


Deepak Thakur

Death Day:19-May-2021

New Delhi, Delhi, India


Jagdishwaranand

Death Day:19-May-2021

South Delhi, Delhi, India


Sudesh Rani Malhotra

Death Day:19-May-2021

East Delhi, Delhi, India


Jitendra Arya

Death Day:18-May-2021

New Delhi, Delhi, India