Arya Samaj Thapar Nagar

(Arya Samaj Temple)

:
Thapar Nagar
 
Meerut,  Uttar Pradesh,  India
:
250002

:
9319300954

:

:
Hindi

Office Bearers

Na
President (प्रधान)
Na
Secretary (मंत्री)
Na
Treasurer (कोषाध्यक्ष)
Na
Librarian (पुस्तकाध्यक्ष)
Na
Dean, AVD (अधिष्ठाता, आर्य वीर दल)
Na
Vice President (उपप्रधान)
Na
Joint Secretary (उपमंत्री)

Past Events

Janchetna Mahayagya
13-Apr-2021
50th Foundation Day
16-Nov-2013 To 17-Nov-2013