Arya Samaj Kolkata

(Arya Samaj Temple)

:
19-Vidhan Sarani, Kolkata-6
 
Kolkata,  India
:

:
Hindi

Office Bearers

Na
President (परधान)
Na
Secretary (मंतरी)
Na
Treasurer (कोषाधयकष)
Na
Librarian (पसतकाधयकष)
Na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)
Na
Vice President (उपपरधान)
Na
Joint Secretary (उपमंतरी)

Past Events

Arya Purohit Prashikshan Shivir
21-May-2016 To 05-Jun-2016
more

Magazines

Arya Sansar
01-Sep-2017
Arya Sansar
01-Aug-2017
Arya Sansar
01-Jul-2017
more

Obituary

Dr. Umakant Upadhyay
02-Nov-2014